دانلود آهنگ کارائوکی (آهنگ خالی مخصوص خوانندگی) مستی سلامت میکند از شهرام ناظری

لیست بقیه آهنگهای کارائوکی (آهنگهای خالی مخصوص خوانندگی)

مستی سلامت می کنید
مستی سلامت می کند ، پنهان پیامت می کند
مستی سلامت می کند ، پنهان پیامت می کند
آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت جان هم غلامت می کند
ای نیست کرده هست را بشنو پیام مست را
مستی که هر دو دست را
پا بند دامت  پا بند دامت می کند
مستی سلامت می کند ، پنهان پیامت می کند
آن کو دلش را برده ای 
جان هم غلامــــــــت جان هم غلامـــــــت می کنــــــد
ای آسمان عاشقان
ای جان جان عاشقان
ای آسمان عاشقان
ای جان جان عاشقان
حسنت میان دوستان 
یک دوست کامت می کند
مستی سلامت می کند ، پنهان پیامت می کند
آن کو دلش را برده ای 
جان هم غلامـــــــــت جان هم غلامـــــت می کنــــد
ای چاشنـــــی هر لبــــی
وی قبلــــه هر مذهبــــی
مـــــه پاسبانی هر شبـــــی
بر گرد بامـــــت می کنــــد
ماه از غمـــــت دو نـیــــم شد
رخســـــاره ها چون سیـــــم شد
برق الــــف چون جیـــــم شد
وین جیم جامـــــت می کنـــــد
در عشـــــــــــــــــــــــــــــــق زاری ها نگـــــــــــــر
وین اشـــــــــــــــــک باری هــــــــــــا نــــــــــگر
وان پختــــه کاری هـــــا نگــــر
کان قطــــره خامت کــــان قطره خامـــــت می کنـــــد
ای باده خـــــوش رنگ و بـــــو
بنگر که دست جــــــود او وووو
بر جان حلالت بر جان حلالت بر جان حلالت می کند
بر تـــــن حرامـــــت می کنــــد
مستی سلامت می کند ، پنهان پیامت می کند
آن کو دلـــــش را برددددده ای 
جان هم غلامـــــــــت جان هم غلامـــــت می کنــــد
مستـــــــی سلامـــــــــت می کنـــــــــد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *