دانلود آهنگ کارائوکی (آهنگ خالی مخصوص خوانندگی) از خون جوانان وطن لاله دمیده از سالار عقیلی

لیست بقیه آهنگهای کارائوکی (آهنگهای خالی مخصوص خوانندگی)

از خون جوانان وطن
از خـــون جوااااانان وطــــن لــــاله 
 خدااا لالــــه ، جانـــم لالــــه ، حبیــــب لالــــه دمیــــده 
وز مــــاتم ســــرو قدشــــان سروو جــــانم 
سروو خداااا سروو حبیــــب سروو خمیــــده 
در سایه کـــــوه بلبل از این غصه خزیده  ه ه ه ه 
 گل نیــز در غمشـــان جامـــه دریـــده 
گل نیـــز در غمشـــان جامـــه دریــــده ، خدا جامــــه دریــــده
چه کج رفتــــاری ای چــــرخ 
 چه بد کردااااااری ای چـــرخ 
 سر کیــــن داری ای چــــرخ
نه دین دارررری نه آییـــــن داری نه آییـــــن داری ای چــــــرخ
نه دین دارررری نه آییـــــن داری نه آییـــــن داری ای چــــــرخ
هنگــــام مـــی و فصل گـــل و گشـــت و
 جــــانم گشت و خــــدا گشت و حبیـــب گشت و چمــــن شد
در بــــار بهــــار خالـــی از زااااغ و جانــــم
 زااااغ و خدا زااااغ و حبیــب زاااااغ و زغــــن شــــد
از ابر کـــــــرم خطه ری رشک خطن شــــــــد 
دل تنگ من مرغ جانم مرغ قفس چو بهر وطن شد
چه کج رفتــــاری ای چــــرخ 
 چه بد کردااااااری ای چـــرخ 
 سر کیــــن داری ای چــــرخ
نه دین دارررری نه آییـــــن داری
 نه آییـــــن داری ای چــــــرخ
نه دین دارررری نه آییـــــن داری
 نه آییـــــن داری ای چـــــــــــــــــرخپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *