دانلود آهنگ هر کسی دنبال خبر میگرده بهش بگین عشق داره برمیگرده – عشق می آید – از احسان خواجه امیری


دانلود آهنگ هر چی آرزوی خوبه مال تو هر چی که خاطر داریم مال من – منم و حسرت با تو ما شدن – تو نگاه آخر تو آسمون خونه نشین بود – غریبانه – از احسان خواجه امیری


دانلود آهنگ گذاشته‌ها رو دوره کن روزای خوبمون گاشت – دوباره بی قراری و دوباره گریه های من – از احسان خواجه امیری


دانلود آهنگ گریه نمیکنم نه اینکه سنگم گریه غرورمو به هم میزنه – یه ماجرای تلخ ناگزیرم – گریه – از احسان خواجه امیری
دانلود آهنگ دنبال کی میگردی عشق تو روبروته – چیزی نگفتی اما یه چیزایی فهمیدم – شانس – از احسان خواجه امیری


دانلود آهنگ دلیل اینکه آرومم امید لمس دستاته – هنوزم میشه عاشق شد هنوزم حال من خوبه – حقیقت داره دلتنگی – از احسان خواجه امیری


دانلود آهنگ چه رسمی داری ای دوره زمونه که هر روزت یه جا عاشق کشونه – یکی پاهاشو رو مین جا گذاشته – زمونه – از احسان خواجه امیری